Česká scéna roku 2014

Lapidární shrnutí roku 2014 a ve zkratce pojmenování startovací pozice české společnosti do r. 2015 jsem našla v RESPEKTU č. 51/52 r.2014

Toto tedy byl rok minulý. Občanské společnosti a všem lidem dobré vůle, přeji mnohem lepší, sebevědomý a úspěšný rok letošní. ZK