Jednání Otevřeného Újezda o uzavření koalice s ANO 2011 skončila na nedostatku důvěry

Praha 21 – Újezd nad Lesy, 7. prosince 2015

Otevřený Újezd (dále OÚ) přerušuje výhradní vyjednávání o koalici s hnutím ANO 2011.

Zastupitelé OÚ od prvního společného jednání požadovali, aby odvolaný
starosta Zdeněk Růžička nefiguroval v budoucím složení Rady a aby nikdo
v pětičlenné Radě neměl většinu a rozhodnutí se musela vždy opírat o
věcnou  diskusi jednoho, či více partnerů. Vyjednávací tým ANO na tyto
podmínky po týdnech vyjednávání přistoupil a bylo dohodnuto personální
složení Rady.

Velkým překvapením a zklamáním bylo, když po zhruba 31 hodinách od
dohody nastal z pohledu hnutí ANO “problém”, který ANO navrhlo vyřešit
dosazením Zdeňka Růžičky do Rady. Po mnohačetných jednáních tedy ANO
 během několik hodin  porušilo “finální”  dohodu i  obě výchozí
podmínky. Při následující schůzce zástupci ANO předchozí dohody popřeli a
jednání se opět vrátila do bodu nula.

Důvěru definitivně podrylo to, že společná kandidátka OÚ a ANO na
nového starostu, paní Šárka Zátková, nepochopila roli „zastupujícího
starosty“  a zneužila prosincové číslo Újezdského zpravodaje pro jakousi
další volební kampaň hnutí ANO. Zastupitelka Zátková aktivně přispěla k
naprosto neobjektivnímu popisu situace, za které se předcházející Rada
rozpadla a ani náznakem nekorigovala zavádějící informace odcházejícího
redaktora Varyše. Pokud hnutí ANO bude nadále ignorovat názor 11
zastupitelů, kteří odvolání pana Růžičky iniciovali, a pokud nepřistoupí
k revizi působení pana Růžičky a celého hnutí ANO jako koaličního
partnera, pak koaliční potenciál ANO považujeme za velmi problematický.

Na následujícím zasedání zastupitelstva proto zastupitelé Otevřeného
Újezda již nepodpoří zastupitelku Šárku Zátkovou na funkci starosty, ani
na pověřeného zástupce zastupitelstva, plnící některé jeho funkce do
uzavření nové koalice. V koaličních jednáních budou zastupitelé OÚ
nadále pokračovat se všemi  konstruktivními zastupiteli.

Zastupitelský klub OÚ

zveřejněno v Otevřených novinách: http://otevrenenoviny.cz/jednani-o-uzavreni-koalice-otevreneho-ujezda-s-ano-2011-skoncila-na-nedostatku-duvery/