Prohlášení Otevřeného Újezda k aktuální situaci Rady a koalice MČ Praha 21

Otevřený Újezd je připraven podílet se na konstruktivní změně radnice.

Otevřený Újezd jako druhá nejsilnější volební strana vítá zprávu o
ukončení agonie vedení  MČ Praha 21, kdy  postupně rezignovali na své
funkce oba místostarostové (Karla Jakob Čechová a Jan Slezák) a následně
byla vypovězena koaliční smlouva. Otevřený Újezd se na tomto rozpadu
nikterak nepodílel a rozpadu koalice nepředcházely žádné dohody, jakým
způsobem bude původní koalice nahrazena.


Otevřený Újezd je připraven podílet se na nové otevřené politice,
odmítá však vytvářet ad-hoc „koalice“  ve smyslu  skupin „spřátelených“
osob, sestavených tak, aby si  členové těchto skupin udrželi stávající
pozice, či postoupili na žebříčku politické kariéry.  Jsme pro
konstruktivní jednání  s těmi, kdo se s námi shodnou na prioritách, a
nikoli pouze na jménech. V situaci, v níž se Újezd nad Lesy  nyní
nachází, považujeme  za priority:


 • Výrazné zlepšení  veřejné správy a procesu spolupráce s veřejností a
  její zapojení do spolurozhodování o projektech a budoucnosti městské
  části.
 • Výběrové řízení na  funkci tajemníka úřadu s požadavky referencí a
  kvalifikačních předpokladů  pro  řídícího pracovníka,  požadovaných
  zákonem  k dané funkci.
 • Zavedení řízené a efektivní činnosti úřadu, obnovení  strategického
  plánování  s cílem udržitelného rozvoje naší MČ a ukončení chaotického
  rozhodování a činností, poškozujících Újezd nyní i do budoucnosti
  (dodržování principů Agendy pro 21. století – tzv. místní Agendy 21)


Jako druhá největší  volební strana vedeme již nyní řadu politických
jednání.  Ať již bude Otevřený Újezd na závěr procesu tvorby nové
radnice v koalici či  v opozici, chceme, aby nová radnice přinesla
 především důvěryhodnější a profesionální fungování.


V nejbližších dnech požádají zastupitelé za Otevřený Újezd, podpořeni
dalšími zastupiteli, o svolání mimořádného zastupitelstva, které se
bude konat do 15 dnů a jehož hlavním cílem bude ukončení  současného
chaosu a  řešení  aktuálních problémů se správou MČ Praha 21.


Michael Hartman, Tomáš Fábera, Pavel Roušar
zastupitelé za Otevřený Újezd
23.10.2015

publikováno v Otevřených novinách