Zastupitelské aktuality, pozvání a reflexe OÚ v říjnu 2015

Pozvání na pravidelné páteční Otevřené setkání a na Mimořádné zastupitelstvo místo pravidelných hodin, včetně vyjádření k jeho zrušení  najdtete v Otevřených novinách v rubrice Otevřený Újezd: http://otevrenenoviny.cz/tag/otevreny-ujezd/