O Levelu do Levelu: Kulatý stůl 6.6.2016. AKTUALIZACE: zápisy ze všech kulatých stolů v r. 2016

POZOR, vzhledem k termínu konání Kulatého stolu v pondělí 6.6. 2016 od 18h,
se tohoto dne, což je první pondělí v červnu, nekonají konzultační hodiny Otevřeného Újezda.
Přijďte na Kulatý stůl o Levelu do Levelu!Předchozí Kulaté stoly v r. 2016:

 doprava, školství, spolky:

Dostupné zápisy z Kulatých stolů 2016:

SPOLKY:
http://otevrenenoviny.cz/o-cem-se-jednalo-na-schuzce-se-spolky-v-ujezde-nad-lesy/

ŠKOLSTVÍ:
http://www.otevreny-ujezd.cz/aktuality/mistniagenda21vespraveujezdanadlesyzakovskezastupitelstvoavystupyzkulatehostoluskolstvi-infovuz62016

+zápis v příloze

DOPRAVA:
http://www.otevreny-ujezd.cz/aktuality/mistniagenda21vespraveujezdanadlesyvystupyzkulatychstolualeveladoprava-infovuz7-82016
+zápis v příloze

LEVEL:
http://otevrenenoviny.cz/o-cem-se-jednalo-na-kulatem-stole-o-levelu-v-ujezde-nad-lesy/
http://www.otevreny-ujezd.cz/aktuality/mistniagenda21vespraveujezdanadlesyvystupyzkulatychstolualeveladoprava-infovuz7-82016

+zápis v příloze