Otevřená setkání Otevřeného Újezda pokračují v roce 2016

V novém roce 2016 pokračuje Otevřený Újezd v zavedeném způsobu komunikace a setkávání s občany.

Standardní příležitosti jsou:
první pondělí v měsíci – konzultace se zastupiteli OÚ 19 – 20 h

první pátek v měsíci – Otevřená setkání Otevřeného Újezda 19 – 21 h

Aktuální informace o datu a místě konání prosím sledujte v Otevřených novinách: http://otevrenenoviny.cz/

Pro své náměty, žádosti a otázky k dění v Újezdě využijte též kontakty na zastupitele:


RNDr. Pavel Roušar, [email protected]

Ing. Michael Hartman, [email protected]

Tomáš Fábera, [email protected]