Pokračujeme v jednání o koalici v Újezdě nad Lesy

Otevřený Újezd pokračuje v jednání o ustavení koalice v Újezdě nad
Lesy. Do jednání přináší programové priority ze svého volebního programu
– viz ZDE.
Jednotlivé body jsou konkretizovány podle dostupných  znalostí o
aktuální situaci. Problémy Újezda identifikují prakticky všechna volební
uskupení přibližně stejně, různí se ale ve způsobech, jak je řešit. V
otázce zefektivnění veřejné správy Újezda přináší
Otevřený Újezd jasná východiska v důsledném řízení projektů ve vazbě na
přijatý Strategický plán pro období  2012 – 2020, využívání nástrojů
místní Agendy 21 (MA21), zavedení managementu kvality, vyhlášení
výběrového řízení na pozici tajemníka úřadu a zefektivnění práce
místostarostů: upustit od součaných dvou neuvolněných místostarostů (pro
Újezd pracují ve svém volném čase po výkonu svého vlastního povolání) a
přejít k jednomu místostarostovi uvolněnému ( plná pracovní doba pro
Újezd, pracovní tým se starostou) – náklady by byly menší a pracovní
výsledek nesrovnatelně větší. K dohodě zatím nedošlo, jednání budou dále
pokračovat.


za zastupitele Otevřeného Újezda
Pavel Roušar
13.1.2016

zveřejněno v Otevřených novinách dne 14.1.2016: http://otevrenenoviny.cz/otevreny-ujezd-pokracuje-v-jednani-o-sestaveni-koalice/