Otevřená setkání OÚ v ÚNORU 2016

OTEVŘENÉ SETKÁNÍ Otevřeného Újezda se koná
v pátek 5. února od 19 do 21 h
v hospodě U Čížků, Nadějovská 1466

KONZULTAČNÍ HODINY se zastupiteli Otevřeného Újezda se konají
vždy v první pondělí v měsíci od 19 do 20 h
Na první pondělí v únoru dne 1.2.2016 byla svolána první schůze újezdského zastupitelstva v r. 2016.
Z tohoto důvodu se nebudou konat konzultační hodiny zastupitelů OÚ.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Jste vítáni!