Na dnešním Zastupitelstvu Otevřený Újezd podpoří koalici k obnovení činnosti Rady

Praha 21, 1.2.2016

Po dlouhotrvajících bezvýsledných jednáních o nejlepších
alternativách fungování MČ Praha 21 nejprve s ANO 2011 a poté TOP 09
podpoří Otevřený Újezd z důvodu  dlouhotrvajícího bezvládí „nouzovou“
variantu většinové nepoměrné koalice za účelem zajištění chodu MČ v
případě, že bude tato koalice navržena.

Ze strany OÚ by šlo o
zásadní ústupek.  Otevřený Újezd má vůči občanům zodpovědnost svými 3
zastupitelskými mandáty – na rozdíl od většiny menších členů možné
koalice. Svojí podporou by získal jen jediného člena v Radě.

Přesto se otevřený Újezd jako 2. nejsilnější volební strana MČ
rozhodla po delším váhání a konzultacích s občany vyjít vstříc naléhavé potřebě obnovení  samosprávy a požadavkům významné skupiny ostatních
zastupitelů, kteří navrhovanou a ne jinou variantu v zájmu jimi
zastupovaných občanů požadují.

Z poměru zastoupení občanů,
kteří nám dali hlas, jsme však ustoupili pouze výměnou za odpovídající
dohodu o směřování MČ a zlepšení v jejím fungování MČ, včetně vyhlášení
otevřeného výběrového řízení na funkci tajemníka úřadu MČ.
Vzhledem k skutečnosti, že členům Otevřeného Újezda nejde o funkce, ač
jsme je připraveni je v zájmu veřejnosti vykonávat, není pro nás podpora
koalice s menším podílem radních problém , ale otázkou
vyjednání takové koaliční smlouvy, která by reprezentovala zájmy občanů
naší MČ.

Pokud tato koalice vznikne, bude sdružovat mandát 10 zastupitelů
6 volebních stan: OÚ, TOP09, nezařazení zastupitelé – dříve ODS, Pro
Prahu, ČSSD a Svobodní (řazeno dle poměrných volebních výsledků). To je
více, než pokrývala koalice minulá a reprezentuje také v součtu více
voličů. Je tedy reálná naděje, že řešení bude stabilnější, než na loni
rozpadlá koalice ANO2011.

V Radě bude každá volební strana naší městské části zastoupena jedním členem bez ohledu na volební výsledky.
Nezařazení avšak podporující zastupitelé nebudou v Radě zastoupeni.

Přijďte nás podpořit nebo nám položit své otázky na jednání ZMČ,  dnes v 17:00 do kulturního sálu Masarykovy základní školy.

Michael Hartman,
zastupitel za Otevřený Újezd

(přesun článku publikovaného 1.2. 2016 okolo 15.00 na titulní stránce Aktualit)