Informace z Rady MČ P21 v únoru 2016 a zveřejnění koaliční smlouvy ze dne 12.2.2016

Aktuální informace z činnosti nové Rady MČ, v níž má Otevřený Újezd zastoupení jedním členem – neuvolněným místostostarostou RNDr. Pavlem Roušarem – sledujte v Otevřených novinách. Archiv nejdůležitějších informací v únoru 2016 :


Stavba splaškové kanalizace na Starokolínské_převzatá zpráva z MČ P21 z 3.2.2016: http://otevrenenoviny.cz/stavba-splaskove-kanalizace-na-starokolinske/

Tisková zpráva – 3.2.2016_převzatá zpráva z MČ P21 z 3.2.2016: http://otevrenenoviny.cz/tiskova-zprava-3-2-2016/

Újezd čeká kyvadlová doprava na hlavní komunikaci z 3.2.2016: http://otevrenenoviny.cz/ujezd-ceka-kyvadlova-doprava-na-hlavni-komunikaci/


Proč byla zrušena Komise pro otevřenost, transparentnost a komunikaci s občany z 3.2.2016:
http://otevrenenoviny.cz/proc-byla-zrusena-komise-pro-otevrenost-transparentnost-a-komunikaci-s-obcany/


Jaké jsou kompetence členů rady nové koalice v Újezdě z 3.2.2016:
http://otevrenenoviny.cz/jake-jsou-kompetence-clenu-rady-nove-koalice-v-ujezde/


Koalice v Újezdě nad Lesy zveřejnila koaliční smlouvu z 12.2.2016:
http://otevrenenoviny.cz/koalice-v-ujezde-nad-lesy-zverejnila-koalicni-smlouvu/


Informace ze zasedání rady 2.2.2016_převzatá zpráva z MČ P21 z 22.2.2016:
http://otevrenenoviny.cz/informace-ze-zasedani-rady-2-2-2016/

Informace ze zasedání rady 16.2.2016_převzatá zpráva z MČ P21 z 22.2.2016:
http://otevrenenoviny.cz/informace-ze-zasedani-rady-16-2-2016/


Rekonstrukce STL plynovodního řadu na Staroújezdské
_převzatá zpráva z MČ P21 z 24.2.2016: http://otevrenenoviny.cz/rekonstrukce-stl-plynovodniho-radu-na-staroujezdske/


Kyvadlo na Starokolínské – splašková kanalizace
_převzatá zpráva z MČ P21 z 26.2.2016: http://otevrenenoviny.cz/kyvadlo-na-starokolinske-splaskova-kanalizace/

Zveřejnění Koaliční smouvy ze dne 12.2.2016 v Újezdském zpravodaji 3/2016: