Otevřený Újezd pro přidělení grantů Školnímu sportovnímu klubu

Praha 21, 26.4.2016

Na včerejším zasedání zastupitelstva Otevřený Újezd (OÚ) podpořil návrh Rady MČ Praha 21 na přidělení grantu Školnímu sportovnímu klubu při Masarykově základní škole.
Hlasoval proti návrhu zastupitelky Šárky Zátkové rozdělit granty výhradně tak, jak navrhla Grantová komise, včetně vyřazení žadatele Školní sportovní klub při ZŠ.

Otevřený Újezd považuje sportovní aktivity školy za potřebné a péči o mládež pro zdravou budoucí generaci MČ nezbytnou. „Nepodpořit například tradiční Běh za újezdskou sovou, který je vyhledávanou sportovní akcí širšího dosahu, ani činnost celého klubu,  z čistě formálních důvodů, navíc, s ohledem na termín uzávěrky potenciálně sporného, by bylo pro městskou část zbytečnou ztrátou“, myslí si zastupitelé OÚ. 
Školní klub ZŠ podal žádost elektronicky v den uzávěrky podání (13.3.2016). S ohledem na to, že tento den připadal na neděli, písemně byla přihláška doručena na podatelnu až v nejbližší pracovní den, tedy v pondělí (14.3.2016). Podle správního řádu je však v mnohdy běžný postup, připadne-li rozhodné datum na den pracovního klidu, či státem uznávaný svátek, činit úkon následující pracovní den. V odůvodnění vyřazení Grantovou komisí (GK) nebylo toto akceptováno.

Rozhodování o grantech je plně v kompetenci Rady, která podporu v celkové výši 500 tisíc Kč rozděluje, aby úspěšní žadatelé svým působením a nabídkou svých pestrých aktivit sloužili občanům MČ a rozvoji společnosti.  Grantová komise je poradním orgánem Rady.  Odpovědnost za rozhodnutí však nese Rada a celé Zastupitelstvo.

OÚ se domnívá, že podpora SK Masarykovy základní školy je z pohledu zájmu MČ významnějším faktorem než vyloučení žadatele vlivem posouzení situace GK či nedorozumění ze strany osoby podávající grant. Chápeme Zastupitelstvo MČ jako autonomní rozhodovací a odvolacího orgán kompetentní napravovat případné vady či nedorozumění, jako v případě vyřazených žádostí Školního sportovního klubu, vzniklé stanovením termínu uzávěrky na den pracovního klidu. 
Proti pozměňovacímu návrhu, aby při nedoporučení Grantovou komisí nemohlo být, a to ani v jednotlivém případě, přihlédnuto k stanovisku Rady, hlasoval Otevřený Újezd v hlasování č. 30  jednomyslně.

V důsledku toho, že šest dalších zastupitelů se zdrželo hlasování, schválilo zastupitelstvo přidělení grantové podpory pro Školní sportovní klub při ZŠ, který získal na „činnost ŠSK Újezd nad Lesy při Masarykově ZŠ“ částku 15 000 Kč a na akci „Běh za újezdskou sovou“ ve výši 10 000 Kč.