Změny ve výborech Zastupitelstva MČ Praha 21 – Otevřený Újezd má po jednání zastupitelstva dne 25.4.2016 ve výborech dva zastupitele

 Praha 21, 27.4.2016

Ing. Michael Hartman (OÚ) , který byl na minulém jednání zastupitelstva zvolen předsedou Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 a přitom již od začátku volebního období 2014-2018 vykonával funkci člena Kontrolního výboru, opustil podle předem avizovaného plánu den před jednáním pozici v KV (viz přiložený dopis k odstoupení), aby předešel kumulaci funkcí a umožnil volbu dalšího zastupitele do orgánů zastupitelstva MČ.

Na uvolněné místo Otevřený Újezd navrhl jako možného kandidáta dosud ve výborech nezapojeného zastupitele Tomáše Fáberu.

Zastupitelstvo nenavrhlo jiného kandidáta a Tomáš Fábera (OÚ) byl hlasy všech hlasujících zastupitelů (14), zvolen členem Kontrolního výboru. Nikdo nebyl proti.

„Na veřejném zasedání zastupitelstva Újezda nad Lesy konaném dne 25. dubna 2016 jsem byl zvolen členem kontrolního výboru jako zastupitel za Otevřený Újezd. Všem kteří mi dali důvěru děkuji a budu se snažit, abych ji naplnil“, komentuje svou volbu Tomáš Fábera. “Nastupuji na pozici člena, kterou svou rezignací opustil Michael Hartman, kterého čekají nelehké úkoly v pozici předsedy finančního výboru. Tímto mu přeji hodně sil a pevné nervy.

Mým cílem je být platným členem kontrolního výboru, který se bude podílet na uložených kontrolách. Opravdu jsem rád, že zastupitelstvo umožnilo radě MČ dávat úkoly a podněty pro kontrolní výbor a přiznám se, že mne udivil přístup některých členů KV, kteří nechtěli toto umožnit. Vyvstává otázka proč, ale jako optimista si myslím že to bylo pouhé nedorozumění, vždyť kontrola vládnoucí koalice by měla být zájmem opozice, která má v KV většinu, a pokud jí sama koalice dá ke kontrole podněty tím lépe.

Závěrem chci ubezpečit každého, že se na práci v KV těším a budu nestranným a platným členem tohoto výboru. V minulosti se stávalo a nebo mě se při pohledu zvenčí zdálo, že tento výbor byl něco jako inkviziční soud a čarodějnice byl kolega Jaroslav Jeníček, ještě že nebylo navrženo jeho upálení v sobotu 30 dubna.“

Otevřený Újezd, jako druhý ve výsledcích voleb roku 2014, má nyní v zákonem stanovených výborech Zastupitelstva MČ Praha 21,  Finančním výboru a Kontrolním výboru, jednoho zastupitele. Oba mají dohromady 12 členů. Finační výbor 7 členů a Kontrolní výbor 5. Členy výborů mohou být zastupitelé nebo zastupitelstvem pověření odborníci z osob, jejichž účast zákon nevylučuje.