O čem jednala Rada MČ P21 v březnu a dubnu 2016 – info z ÚZ 5/2016

Od března 2016 je
Pavel Roušar, místostarosta za OÚ,  pověřen zpracováváním informací o jednání Rady MČP21
pro Újezdský zpravodaj.

Zveřejněné informace od března 2016:
http://www.otevreny-ujezd.cz/aktuality/ocemjednalaradamcp21vunoruabreznu2016
A zde jsou „Střípky z Rady“ za březen a duben,
zveřejněné v ÚZ 5/2016: