Zapojte se: Pocitová mapa Újezda nad Lesy a Ověřovací anketa Veřejného fóra 2016

Dobrý den, vážení spoluobčané,


Obracím se na Vás s prosbou o pomoc při vytvoření Pocitové mapy
Újezda nad Lesy – webové aplikace
, kterou naleznete na této stránce:


http://pocitovamapa.nszm.cz/praha21-2016/ 


a též o vyplnění ankety týkající se TOP problémů MČ Praha 21, kterou naleznete zde:


http://www.praha21.cz/aktuality/5610-overovaci-anketa-verejne-forum-2016


DO 31.5.2016

O co jde?


Na veřejném fóru 2016 mohli jeho účastníci na mapě označit místa,
která na ně působí jak pozitivně (např. místa s hodnotným společenským
životem, bezpečná místa apod.) tak i negativně (např. špatná dopravní
situace, nebezpečná místa). V rámci spolupráce s Národní sítí Zdravých
měst nyní můžeme vytvořit mapu elektronicky a rozšířit počet těch, kteří
se do tvorby Pocitové mapy zapojí.


Připravili jsme celkem 6 kategorií, ke kterým můžete přidávat místa
na mapě s krátkým popisem. Aplikace je jednoduchá, k vyplnění postačí
zhruba 10 minut.


Co s výslednou mapou?


Nejprve výslednou mapu zveřejníme. Výsledky budou zpracovány spolu se
závěry z Veřejného fóra 2016 a předloženy k projednání v Radě a
Zastupitelstvu MČ Praha 21. S mapou budeme aktivně pracovat při
plánování a opravách probíhajících v naší městské části.


Pocitová mapa i anketa mají význam  pouze tehdy, zapojí-li se do
jejich tvorby co nejvíce našich spoluobčanů. Pokud víte o někom z Vašeho
blízkého okolí, koho by tato tématika také zajímala, prosím, přepošlete
mu tento e-mail, nebo předejte informaci, že odkaz najdou na titulní
stránce webu MČ Praha 21 (www.praha21.cz).
Pomáháte nám určovat směr rozvoje Újezda nad Lesy.


Ing. Kateřina Blinková


Referent odboru školství, kultury a MA21


Úřad městské části Praha 21
Staroklánovická 260
190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy

e-mail: [email protected]
telefon: 281 012 928


web: www.praha21.cz