V Újezdě poprvé celý Týden zdraví 2016. Od 4. do 10. září 2016