Dokumentaci k vlastní nemovitosti získáte jednoduše z domova. Pokračování digitaizace ÚMČ P21

Program digitalizace úřadu a usnadnění přístupu pro občany byl v Újezdě zahájen v období 2010 – 2014. Iniciátorem, spoluautorem a hlavní hybnou silou byl tehdejší starosta Pavl Roušar za Otevřený Újezd. V listopadu 2016 má digitalizace další výsledek, který občanům usnadní život ve styku s úřadem. Tentokrát se týká agendy Stavebního úřadu, která je pro občany snad nejvíce využívanou službou, zajišťovanou Úřadem MČ Praha 21:

„Chcete mít k dispozici veškerou dokumentaci ke své nemovitosti, která je uložena v archivu stavebního úřadu Praha 21?
Stačí si jednoduše podat žádost.“ – převzato z webu MČ P21

Žádost o nahlížení je možné podat:

  • Osobně v archivu MČ Praha 21
  • Elektronicky zasláním žádosti do datové schránky MČ Praha 21 (ID datové schránky: bz3bbxj)
  • Elektronicky zasláním žádosti podepsané zaručeným elektronickým podpisem do elektronické podatelny MČ Praha 21 ([email protected]).


Pracovník ÚMČ ověří, zda je již požadovaná dokumentace
digitalizována. V případě, že ne, provede se digitalizace a to ve lhůtě
do 30ti dnů od přijetí žádosti.


Digitalizovaná dokumentace se v elektronickém archivu zpřístupní k nahlížení žadateli na dobu 30 dní.


Žadatel obdrží přístupový kód pro nahlížení a může si veškerou dostupnou dokumentaci uložit nebo vytisknout dle vlastní potřeby.


Nová stavební dokumentace určená k archivaci se digitalizuje od 1. 9.
2015 a stávající obsah archivu pořízený do 31. 8. 2015 bude
digitalizován na základě podané žádosti a bude elektronicky zpřístupněn
klientům k nahlížení dálkovým přístupem (https://archiv.praha21.cz).

Žádost je ke stažení na webu MČ P21: 
http://www.praha21.cz/aktuality/5829-digitalizace-archivu-stavebniho-uradu

zdroj: MČ P21

zdroj: ÚZ 1/2017