Veřejné jednání zastupitelstva 19.12.2016 – těsně před projednáváním bodu, kde měla opozice přijmou odpovědnost za své pochybení skupina zastupitelů za ANO, ODS a SÚL a Patrioty jednání opustila

V Praze 20.12.2016

Útěkem se opozice MČ Praha 21 vyhnula včera nepříjemnému
bodu jednání.  Z původního programu pořadu už zbýval jediný bod a to
právní rozbor, odhalující neznalost nebo záměrné obstrukční  jednání
opozice z předchozího jednání zastupitelstva dne 26.9.2016. A
neopodstatněnost nevybíravých útoků na koaliční zastupitele před veřejností.

Vzniklou situaci přezkoumali právníci MČ Praha 21 a došli k
závěru, že tvrzení opozice byla neopodstatněná. Pramenila z neznalosti několik
měsíců platné novely zákona. Opozice však s naprostou jistotou osočovala snahu
koalice o předběžnou opatrnost a provedení rozhodnutí v dané věci až po zjištění
dostačených  informací. Tak jak to od nás
zastupitelů občané očekávají v každém projednávaném bodě.  

Člověk se samozřejmě může mýlit, musí však umět připustit
chybu a případně napravit i důsledky omylu. 
Chtěl jsem v rámci daného bodu 
žádat omluvu za hrubá a často osobní napadání ze strany opozice, 
předjímající bez bližšího posouzení nelegálnost jednání jedinců či celé
koalice. Omluvu bychom myslím měli žádat už proto,  že je třeba kultivovat
veřejný prostor,  aby zastupitelé za svá vyjádření cítili
zodpovědnost. Nešvar vydávání vlastních dojmů na základě neúplných či
dokonce nesprávných informaci za skutečnosti a následná urážlivá osočování se
v naší MČ  nebezpečně rozmáhá. 

Jsem přesvědčen o tom, že když jiného nevybíravě znevážím („pohybujeme
se mimo zákon“, Petr Duchek, „absolutně jdete proti pravidlům“, „nejste
otevření“, „děláte si co chcete“ , pan Růžička )
měl bychom dokázat v případě,
že se prokáže neoprávněnost mých tvrzení, přijmout zodpovědnost a na stejném
fóru se omluvit.

K tomu bohužel odchodem zastupitelů za ANO, zastupitelky
Dastychové za ODS a zastupitele Duchek za SÚL a Ptrioty nedošlo.

Ještě před tím zastupitelstvo odhlasovalo všechny do té doby
předložené body programu. Schválilo rozpočet obce na rok 2017 včetně plánu VHČ.
Ten byl tentokrát předložený včas a to před koncem plánovaného roku – na rozdíl
od situace  v r. 2015, kdy byl plán VHČ na
rok 2016 schválen až po rozpadu koalice, na podzim probíhajícího roku 2016.
Plán VHČ na rok 2017 byl předložen v časově srovnávací i reálné účetní osnově tak,  jak to bylo dlouhodobě požadováno a jak jsem
za Finanční výbor slíbil prosadit.

Po odchodu opozice zůstalo zastupitelstvo nadále
usnášeníschopné, uzavřelo schválením projednávaný bod Akčního plánu na rok 2017-2018.
Následně vzalo na vědomí právní rozbor k bodu „platnosti slibu zastupitele“, u
kterého jsem chtěl vyzvat k omluvě. Na závěr byl po vyjádření ověřovatelů schválen zápis z minulého
jednání, jehož projednání bylo pro námitku opozice zařazeno jako dodatečný
samostatný bod.

Jednání skončilo v řádném čase dle pozvánky, a to  ještě před 21:00

Zastupitelstvo zamítlo návrh Šárky Zátkové (ANO) na zařazení
bodu odvolání jednoho z radních – místostarosty RNDr. Pavla Roušara za
Otevřený Újezd. 

Vykonstruované útoky proti koalici sílí a budou zřejmě i nadále
pokračovat.  Jen za důsledky není
nikdo,  zdá se, připraven nést
odpovědnost. Koalice  Otevřený Újezd, TOP
09, ČSSD, Svobodní, Pro Prahu a dvě nezařazené zastupitelky, sestavená
v zájmu udržení rozumného provozu MČ po dvouměsíčním období bez starosty a
dokonce i rady na konci roku 2015, ale zůstává v souladu s koaliční
dohodou stabilní.

Více k průběhu jednání Zastupitelstva v zápise, z jednání
je také na základě aktivity OÚ již dlouhou dobu pořizován audio a video záznam,
který je dostupný na stránkách obce. Věřím, že i zápis bude přes období
vánočních svátků publikován včas a v souladu s jednacím řádem, jak o to
v OÚ po předchozích zkušenostech dlouhodobě usilujeme.

Michael Hartman,
Otevřený Újezd, předseda zastupitelského klubu, předseda FV Zastupitelstva
Městské části  Praha 21