Nástěnka OÚ: Proč jsem rezignoval na pozici místostarosty z 27.11. a TZ OÚ 28.11.2017