Udržitelné město 2017 – dvě ocenění NSZM pro Pavla Roušara

Ve čtvrtek 7. prosince 2017 proběhla v pražském hotelu Jalta celostátní konference s názvem UDRŽITELNÉ MĚSTO 2017, kterou uspořádala Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM). Na večerní slavnostní recepci byla oceněna ta nejlepší Zdravá města, obce i regiony
za své celoroční výsledky v postupu k udržitelnému rozvoji, kvalitě
života a podpoře zdraví. Ocenění jim předávali představitelé Poslanecké
sněmovny a Senátu, zástupci ministerstev i mezinárodních institucí
a organizací, zástupci univerzit a řady dalších významných institucí a
organizací.

Ve skupině „Skokan roku“ byli oceněni: PRAHA 12, PRAHA 21, OPAVA, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM, VALAŠSKÉ KLOBOUKY.

„Skokan roku“ pro MČ Praha 21 je zásluhou RNDr. Pavla Roušara. Stříbrnou plaketu Pavel Roušar osobně převzal a na podium přizval i koordinátorku MA21 Ing. Kateřinou Blinkovou z OŠKMA P21. Druhé ocenění a poděkování NSZM pro Pavla Roušara bylo za spolupráci při vytváření metodiky auditů NSZM.

Podrobněji v ON: http://otevrenenoviny.cz/obazem-zastupitel-rndr-pavel-rousar-prevzal-oceneni-narodni-site-zdravych-mest-za-proslapavani-cesty-k-udrzitelnemu-rozvoji-mest-obci/AKTUALIZACE: článek v Újezdském zpravodaji 1/2018:


Poděkování Pavla Roušara Kateřině Blinkové a spolupracovníkům z úřadu z článku v Újezdském zpravodaji zmizelo, tak je uvádíme zde:

“NSZM ocenila naše úsilí při zpracování auditů udržitelného rozvoje.
Chci poděkovat především Kateřině Blinkové a všem zaměstnancům úřadu, kteří se na tomto auditu podíleli.
Ocenění zároveň vnímám jako závazek naší MČ vůči veřejnosti, abychom dokázali vyhodnotit zjištěné nedostatky,
které byly v auditech odhaleny, a s pomocí občanů a občanských aktivit směřovali Prahu 21 k udržitelnému rozvoji,“

říká zastupitel MČ Praha 21 RNDr. Pavel Roušar.