Tomáš Fábera místostarostou MČ Praha 21

Praha 21,  19. prosince 2017

Tomáš Fábera,
zastupitel MČ Praha 21  za Otevřený Újezd,
se stal místostarostou. K volbě Tomáše Fábery došlo na jednání zastupitelstva
dne 18.12.2017 po hladkém průběhu veřejného hlasování, kde jako kandidát získal
podporu všech přítomných členů koalice a drtivé většiny přítomných zastupitelů.
Proti návrhu nehlasoval nikdo. Zastupitel za stranu SÚL a
PATRIOTI ČR, která se vůči konstruktivní na faktech založené otevřenosti, jak
ji prosazuje OÚ, výrazně vyhraňuje, se jako jediný zdržel hlasování.  Jednání zastupitelstva, které následně schválilo
rozpočet MČ na rok 2018 a další důležité
body, skončilo v poklidném
duchu v souladu s jednacím řádem v podvečerních hodinách pravidelnými
interpelacemi.

Již den po konání
se nový místostarosta účastnil jednání Rady MČ. Současně s nástupem do funkce místostarosty
složil funkci člena Kontrolního výboru zastupitelsva MČ Praha 21, neboť v souladu se zákonem o hl.m.
Praze by neměla být v souběhu novou pozicí vykonávána, a seznámil se úřadem, jehož agendu bude
mít na starosti spolu s oblastí IT a některými z dalších agend, jak
jsme informovali v předchozí tiskové zprávě z 15.12. 2017 o výsledku smírčího
řízení.

Volbou Tomáše Fábery místostarostou byl naplněn dodatek
koaliční smlouvy, kterým byla na základě smírčího řízení koaličních stran po
rezignaci RNDr. Pavla Roušara koaliční smlouva aktualizována.