Příspěvek RNDr. Sikače (OÚ) v Újezdském zpravodaji 7-8/2018: újezdská cyklistika, Dopravní komise a nedodržování usnesení ZMČ