Tisková zpráva a připomínky Zelených k Metropolitnímu plánu


26. 6. 2018

Celkem
jedenáct okruhů připomínek k návrhu nového územního plánu Prahy dnes
představila radní pro územní rozvoj a územní plán Petra Kolínská.
Připomínky vycházejí z odborného posudku České zemědělské univerzity v
Praze a porovnání se zadáním, které schválilo zastupitelstvo v roce
2013. Mezi hlavní připomínky patří požadavek na silnější ochranu zeleně a
ploch občanské vybavenosti a přesnější informaci pro majitele pozemků,
jaké aktivity jsou na pozemcích povoleny a jaké zakázány.„V zájmu všech je, aby nový územní plán Prahy nastavil čitelná a
vymahatelná pravidla pro všechny. Pro občany, pro stavebníky, pro
všechny úředníky, kteří budou v území rozhodovat. Čitelná a vymahatelná
pravidla přitom neznamenají pravidla příliš restriktivní, přeregulovaná
či byrokratická,”
říká k tomu Petra Kolínská, radní pro územní rozvoj hlavního města Prahy.


Vybrané připomínky jsou popsány v příloze této tiskové zprávy a jsou rozděleny do následujících kapitol:


Zastavitelnost


 • V metropolitním plánu je prakticky celé město nově zařazeno do
  zastavitelného území (lokalit/ploch), přitom zastupitelstvo v zadání
  z roku 2013 požadovalo vymezit všechny významné parkové plochy (Letná,
  Ladronka, Kinského zahrada, Stromovka, Tichá Šárka a další) jako
  nezastavitelné plochy vybavené nezbytným vybavením. Nezastavitelné by
  měly podle Kolínské zůstat také zahrádkové osady.


Občanská vybavenost


 • Ačkoli proti předchozím verzím návrhu došlo k posunu, a veřejná
  vybavenost je uvedena v závazném výkresu, existující síť vybavenosti je
  zaznamenána jen bodově a až na několik málo výjimek návrh neumisťuje na
  konkrétní pozemky občanskou vybavenost v rozvojových plochách a na
  brownfieldech. Vlastníci pozemků tak zůstávají v nejistotě, jaké využití
  jejich pozemek má.


Transformační a rozvojová území


 • Návrh Metropolitního plánu, v rozporu se zadáním, nestanovuje, kolik
  metrů hrubých podlažních ploch a s jakým využitím lze v transformačních
  územích umístit. Navržená rozvojová a transformační území má tak
  neujasněnou koncepci z pohledu potřeb města.
 • Je proto potřeba začít souběžně s přípravou nového územního plánu
  zpracovávat územní studie a regulační plány tak, aby stavebníci
  v transformačních/rozvojových plochách měly podrobné zadání a nemuseli
  spoléhat na komplikované hledání dohody s vlastníky sousedních pozemků.


„Připomínky vznesené k návrhu Metropolitního plánu v tzv.
společném jednání mohou výše uvedené nedostatky odstranit, resp. vést k
dopracování návrhu tak, aby byl skutečnou dohodou o využití území
odpovídající potřebám města v 21. století,“
uvedla k připomínkovacímu řízení Petra Kolínská.


Doba pro podávání připomínek začne Společným jednáním ve středu 27.
6. 2018 a skončí pro veřejnost 26. 7. 2018. Detailní informace k procesu
projednávání jsou k dispozici na: http://metropolitniplan.praha.eu/.


Přílohy:
Podrobnější připomínky Petry Kolínské: https://drive.google.com/drive/folders/1rSfnGqwGfTE_ZR_4vVBvT2xttk5UE5Wk
Odborné zhodnocení ČZU návrhu nového územního plánu: http://www.praha.eu/file/2706893/TiskZ_6584_Informace_ZHMP_k_navrhu_uzemniho_planu_HMP_MPP_2018_06_14.pdf