Občané, kandidující za OÚ nebyli přijati do komisí Rady MČ P21. Opakování historie z roku 2014

Leader kandidátky OÚ v komunálních volbách 2018, Ing. Michael Hartman nebyl přijat do Komise životního prostředí.

Bývalý starosta a místostarosta Újezda nad Lesy RNDr. Pavel Roušar nebyl přijat do Komise MA21, komise byla pro jistotu zrušena…

MUDr. Zita Kazdová nebyla přijata do Muzejní rady.

RNDr. Jiří Sikač nebyl přijat do Dopravní komise.

RNDr. Aleš Cieplý nebyl přijat do Komise vzdělávání a výchovy.

Nominanti OÚ, jejichž jména nefigurovala na volební kandidátce, byli přijati do Dotační komise (Petr Bílek MBA), Komise územního rozvoje (Ing.arch. Jan Záhora), Komise sociální politiky a zdravotnictví (Mgr. Jana Eibichová), Komise volnočasových aktivit (Petr Mach) a Muzejní rady (Petr Mach a Michal Theer – jediný kandidt OÚ, který byl přijat do komise. Nepřijmout kustoda Újezdského muzea do Muzejní rady by asi fakt vypadalo blbě…:-)). Přejeme všem slušné, zapálené a pracovité kolegy v komisích a uspokojivou práci nad projekty ve prospěch Újezda!

Složení komisí RMČ P21 pro období 2018 – 2022, které si vybrala vládní újezdská koalice ODS/ANO, včetně souvisejících informací najdete v ON:
https://otevrenenoviny.cz/zruseni-stavajicich-komisi-rady-mc-p21-v-ujezde-nad-lesy-zrizeni-komisi-novych-a-jejich-personalni-obsazeni/