Příspěvky Ing. Michaela Hartmana a Petra Macha v Listárně ÚZ 11/2018