Otevřený dopis k záměru vykácet topolovou alej ve školním areálu II. stupně Masarykovy ZŠ

adresáti otevřeného dopisu:

Milan Samec

starosta MČ Praha 21

Mgr. et Bc. Alena Sochůrková

ředitelka MZŠ Újezd nad Lesy

pedagogický sbor školy a ostatní veřejnost


Vážený pane starosto, vážená paní ředitelko, vážení pedagogové, milá veřejnosti,

obracím se na vás s žádostí o přehodnocení záměru vykácet topolovou alej podél  jižního oplocení školního pozemku II. stupně Masarykovy základní školy a opětovného zvážení převažujících přínosů těchto stromů a jejich podíl na zdravém mikroklimatu přilehlého sportovního areálu a pohybu dětí.

MČ jako správce pozemku zahájila správní řízení k odstranění souvislé řady stromů a zdůvodnila tento záměr špatným zdravotním stavem stromů, jejich provozní nebezpčeností, silným ohrožením chodců a poškozováním oplocení.

Dle mého názoru by MČ měla nechat stromy odborně ošetřit, zanedbaný pás zeleně  podél plotu revitalizovat, pár suchých větví odstranit a samotný plot, který není stromy nikterak ničen, opatřit ochranným nátěrem. Kácení celé aleje je naprosto neadekvátní krok a neodpovídá reálné situaci.

Zachovejme a chraňme hodnoty, které stromy areálu školy přinášejí!

Záměr by měl být rovněž diskutován Komisí životního prostředí a Komisí vzdělávání a výchovy, Sportovním školním klubem, potažmo rodiči i samotnými dětmi a pracovníky školy, kterých by se toto kácení dotklo nejvíce. Zapojit školu, pedagogy, komise, ale i děti (třeba prostřednictvím Školního parlamentu nebo Školního zastupitelstva) a jejich rodiče do řešení jak dál s údržbou této aleje je správná cesta. Místo toho úřad naplánoval správní řízení na termín školních prázdnin a již stanovil i termín samotného kácení.

Prosím zvažte následující argumenty:

Ekoškola – rozpor mezi tím co učíme, říkáme a nakonec uděláme
Masarykova ZŠ Újezd nad Lesy v loňském roce získala titul Ekoškola. “Ekoškola je strhujícím příběhem škol, které se rozhodly změnit sebe a své okolí”, uvádí se na stránce této iniciativy.

Na jedné straně učíme děti vnímat ekologické problémy a měnit jejich chování k udržitelnosti, na druhé straně bez  zvážení alternativ chceme kácet alej, která má na mikroklima školního areálu velký vliv.

Stromy poskytují sportujícím dětem v přilehlém hřišti stín

Pokácením vzrostlých topolů vezmete sportujícím dětem stín! V období klimatických změn je a bude stín stále větší hodnotou, které nejen sportující děti využijí. Neberte jim ho! Naopak. Vhodnou revitalizací zanedbané oblasti tyto stromy zapojte pro vytvoření příjemného místa ve školním areálu. Stínící stromy vytvářejí mikroklima a snižují teplotu okolí o několik stupňů. Tato ztráta by byla nenahraditelná.

Stromy zlepšují mikroklima a čistí vzduch

Porovnejte prosím na jedné straně masivní výsadbu zeleně podél téže komunikace v sousedních Běchovicích s opačným záměrem naší městské části vykácet vzrostlé stromy s násobnou respirační plochou v bezprostřední blízkosti školního areálu. Chtějme nejen lepší silnice, po kterých jezdí stále více aut, ale také stromy podél nich, které jejich negativní vliv částečně omezují.

Stromy nejsou v havarijním stavu, vyžadují pouze údržbu

Strom, ze kterého občas spadne větev, není žádný “zabiják” a není potřeba ho kácet. Je ale potřeba pravidelně strom ošetřovat odbornou firmou. Důkazem, že stromy nejsou v havarijním stavu je jednak posudek, který mč zpracovala, jednak samotné vedení řízení (při havarijním stavu se řízení nevede). Náklady, které by na kácení byly nutné vynaložit, je lepší věnovat na odborné ošetření stromů, aby nebyly nebezpečné.

Není naplánovaná žádná náhradní výsadba v místě kácení

Z řízení vyplývá, že v místě újmy není v areálu školy počítáno s náhradou. Náhradní výsadba má být provedena  jednak ve zcela jiné části Újezda a jednak na sousedním školním pozemku a to výsadbou, kterou si již vedení školy naplánovalo bez ohledu na záměr městské části vykácet topoly.

Topolovou alej nelze kácet bez souhlasu OOP

Alej má vyšší právní ochranu než samostatně stojící jednotlivé stromy. Nelze tedy kácet ani “podměrečné” stromy, pokud tvoří alej, jako je tato ve školním areálu. Bez rozhodnutí OOP je kácení stromů nezákonné.

Vážený pane starosto,

žádám Vás, abyste se touto situací zabýval, žádost o kácení, kterou městská část iniciovala, stáhl a ve spolupráci s komisemi, školou, dětmi a jejich rodiči aby úřad nalezl způsob ošetření stromů, namísto jejich pokácení. Současně upozorňuji, že plánované kácení aleje oznámené na dny 9 -10. března  je nezákonné z důvodu chybně vedeného řízení, nerespektujícího vyšší ochranu alejí v našem právním systému. I podměrečné stromy jsou chráněné a nelze je bez rozhodnutí orgánů ochrany přírody kácet. I z tohoto důvodu se účastník řízení Újezdský STROM odvolal proti rozhodnutí městské části.

Pozorný a pravidelný návštěvník přírody, včetně Klánovického lesa je jistě zaskočen stovkami uschlých především mladých stromů. Ano, dlouhodobé sucho a horko se výrazně negativně podepsalo a další roky nebudou jiné. Čelíme klimatickým změnám a je potřeba přizpůsobovat naše plány a záměry reálným hrozbám.

Městská část se v minulosti přihlásila k realizaci tzv. místní Agendy 21. Zavázala se, že bude činit kroky k posilování udržitelnosti, aby budoucí generace měla přinejmenším stejné podmínky pro svůj rozvoj.

Chránit stromy, ošetřovat je, představovat a posilovat jejich pozitiva je naší povinností před opakem – představovat stromy jako zabijáky, ze kterých padají nebezpečné větve a jediné řešení je pokácet… O to víc to platí pro školní areál, kde vychováváme novou generaci a je potřebné jít příkladem a uvědomovat si hodnoty, které je nutné zachovat.

Děkuji, že se touto situací budete zabývat.

S pozdravem

RNDr. Pavel Roušar

zastupitel Otevřeného Újezda

v Praze, 25. února 2019