Sloupek zastupitele OÚ v ÚZ 3/2019

Zpráva z veřejného projednání. Úvaly se rozhodly k radikálnímu omezení celodenního parkování aut u nádraží pro cesty do zaměstnání a od května  zavedou zóny s maximální dobou parkování 5 hodin. Parkovat v nich budou pouze obyvatelé Úval. Město nepočítá s jakýmkoliv rozšiřováním parkoviště P+R u nádraží, naopak, podpoří rozvoj autobusové dopravy a v konečném řešení i výstavbu autobusového nádraží na úkor současného P+R parkoviště v nejbližším okolí železniční stanice.

“Neúvalákům” se radikálně omezí možnost v Úvalech zaparkovat a budou muset změnit zavedené zvyklosti.

Záměr je dle mého názoru přenositelný jak do Újezda, tak zejména do Klánovic. Odborník z Dopravní fakulty objasnil termín dopravní indukce, kdy se zvětšováním parkovací plochy způsobíte opak –  parkování se zkomplikuje. Osvětlil i význam navrženého řešení – zvýšení obrátkovosti. Jedno parkovací místo během dne využije více aut. Přinese to více spokojených občanů, kteří se do Prahy pohodlně dostanou vlakem a stihnou si vyřídit vše potřebné během stanoveného limitu.

Nikdo z vedení Újezda  se veřejného představení neúčastnil. Škoda, řešíme přece úplně stejnou věc.

V květnu bude z Úval podle studie vytlačeno cca 200-300 aut, které budou muset zaparkovat jinde. Je na to naše MČ připravena?

V Úvalech mají tento měsíc další veřejné projednání. S projektanty k přeložce I/12. Je to poslední možnost před podáním na stavební úřad. A co u nás? Místo studií a projednání s občany prohlášení o mlčenlivosti členům komise…

RNDr. Pavel Roušar