Sloupek zastupitele OÚ v ÚZ 2/2019

Koalice ODS+ANO se rozhodla ke změně, kterou Újezd možná nepamatuje – na prosincovém zasedání změnila pozici neuvolněného místostarosty Růžičky na uvolněnou. Prý je na radnici hodně práce.. Je ale plat nově uvolněného místostarosty Růžičky z Hnutí ANO ve výši bezmála 63 tisíc Kč měsíčně adekvátní očekávání, které si koalice od tohoto způsobu řízení představuje?

Já o tom mám velké pochybnosti od samého počátku.

Podle mých zkušeností je problém vedení naší městské části a úřadu v dlouhodobém zanedbávání systémového řízení, projektových a jiných standardů, které jsou jinde zcela běžné. Na nižší úrovni řízení pak absence plánování, úkolování a jejich kontrola. Není tedy potřeba posilovat politické vedení radnice, ale jeho odborné zázemí! Za výše uvedený plat pro politika by radnice mohla mít dva odborně vzdělané referenty, kteří by 8 hodin denně pracovali na dopravě nebo investicích.

Druhá věc, která vždy silně a negativně ovlivňovala profesionalitu a práci úřadu, je propojování politiků a úředníků na úrovni personální. To, co je v Újezdě bohužel běžné, že totiž zaměstnanec úřadu figuruje na politické kandidátce možná není zakázané, ale je devastující. Vždy jsem byl a jsem zastáncem naprostého oddělení politiky a úředníků. Koalice v prosinci odvolala tajemníka, přes svátky vypsala výběrové řízení a nyní řízením úřadu pověřila Ing. Josefa Roušala, vedoucího OMI, bývalého spolustraníka a kamaráda pana starosty. Snad toto nebude jediným kritériem výběrového řízení…

RNDr. Pavel Roušar