Sloupek zastupitele v Újezdském zpravodaji 11/2021

Poprvé jsem se do politiky zapojil, když hrozilo vykácení 100 ha Klánovického lesa kvůli golfovému hřišti. Les se nám podařilo uhájit a já se shodou okolností stal starostou. Na počátku to nebylo lehké, o lokální politice jsem toho moc nevěděl. Prosazoval jsem zapojování občanů do spolurozhodování, tvorbu koncepcí i potřebu plánování. Prosazovali jsme udržitelnost, které se ostatní vysmívali. Dozvěděl jsem se hodně o tom, co politika znamená, jak nás každodenně ovlivňuje a proč je důležitá.
Lidem záleží na jejich komunitách a chtějí se zapojit do občanského života. Většina lidí nemá dostatek informací o místní samosprávě a o otázkách, které jsou pro ně nejdůležitější. Mají pocit, že nemají možnost vyjádřit svůj názor. Existuje spousta lidí, kteří chtějí pomoci své obci, nicméně nevědí, jak na to.
Chtěl bych povzbudit ostatní, aby se zapojili do lokální politiky. Myslím, že můžete ovlivnit rozhodovací proces. Pokud nejste spokojeni s přijatými rozhodnutími, můžete je změnit. Můžete přispět k tomu, aby rozhodnutí byla lepší.
Myslím si, že v naší městské části nemáme tolik příležitostí, kolik bychom chtěli. Myslím, že to můžeme změnit a že bychom to měli udělat. Komunální volby jsou sice až za rok, ale ten uteče jako voda. Můžete se podílet na změně, kterou potřebujeme. Rád bych vás vyzval, abyste pomohli utvářet budoucnost našeho města. Rád bych vás pozval k práci pro lepší budoucnost. Napište. Zavolejte. Zapojte se! [email protected], telefon 775581820.