Sloupek zastupitele v Újezdském zpravodaji 12/2021

Ještě jednou se vrátím ke smlouvě směny pozemků v Druhanické ulici. V dnešní postfaktické době je těžké argumentovat strategií, koncepty nebo principy, které jsou s touto výměnou v přímém rozporu. Současné většině (ODS, ANO, Patrioti) je koncepční práce cizí. Komunikace se někdy stane zcela zbytečnou. Když jsem např. panu místostarostovi Růžičkovi (ANO) namítal, že není vhodné zbavovat se pozemku, u kterého jsme chtěli vybudovat autobusovou zastávku, která jinde vybudovat nejde (ulice Oplanská), bránil se argumentem, že nikdo přece nechce mít autobusovou zastávku před svým domem! Máte se smát? Křičet? Brečet, když jste místo vybrali právě proto, že nikdo tuto zastávku nezablokuje, protože i sousední pozemek je města a navíc hřiště? Je to podobná diskuse jako o tom, zda je Země placatá. Nikam vás neposouvá. Těm, kteří chtějí hledat odpovědi, dám některé otázky k zamyšlení. Jak chcete řešit budoucí dopravní obslužnost MHD v této lokalitě? Kde počítáte s autobusovou zastávkou (zastávkami)? Proč nejsou součástí směny nebo dohody pozemky pod ulicí Dražickou, které obec nevlastní? Proč nejsou součástí směny pozemky v křižovatce Druhanická x Oplanská? Proč projektujeme nové hřiště na jiném místě, než na tom původním, když máme územní rozhodnutí? Proč neexistují zápisy z jednání s investorem, který městskou část v minulosti žaloval o více než 60 mil. Kč? Sousedé, hajte si svá práva v územním řízení. Máte svá práva! Požehnané vánoční svátky.
[email protected], telefon 775581820