Sloupek zastupitele v Újezdském zpravodaji 4/2022

Minulý měsíc jsem využil možnost účastnit se místního šetření v řízení o kácení na příjezdové komunikaci k nádraží v ulici Staroklánovická. Mohl jsem nahlédnout do zpracované dokumentace plánované rekonstrukce ulice a měl možnost položit pár dotazů projektantům. Jednou větou: velké zklamání. Posuďte sami. V ulici je prý zeleň zbytečná, protože v okolí jí máme dost. Cyklisté jedoucí od školy po budoucí cyklostezce budou v ulici svedeni do společného užívání komunikace s autobusy a automobily, jejich bezpečnost bude řešena pouze piktogramy na komunikaci. Projekt dokonce ani neřeší v kterém místě sloučení cyklostezky s komunikací dojde, není to prý podstatné, následně stačí pouze odstranit obrubník. Výstupní zastávka autobusů nebude na místě před vchodem do podchodu, kde autobusy staví dnes, ale už bezprostředně za hájovnou. Spěchající cestující budou muset nejprve na přechod a doběhnout několik desítek metrů k podchodu a dávat pozor na projíždějící auta. A na opačném konci ulice? Kam například bude svedena dešťová voda z příkopu podél původní komunikace? Zrovna do místa, kde všichni místní vědí, že se při přívalových deštích dělá obrovské jezero v lese. Vidět kachny plující mezi stromy je legrační, nicméně projekt tuto situaci nezlepšuje, spíše naopak. Vedení radnice (ODS+ANO) bohužel stále nechápe, že připomínkování projektů občany na jeho počátku nebo v jeho průběhu konečnému řešení velmi prospívá. Bohužel na radnici dnes chybí politik, který by se o tuto koordinaci postaral.