Starostka Vlásenková, garant životního prostředí pražské ODS

Andrea Vlásenková, členka ODS, je
starostkou Újezda nad Lesy v Praze 9 druhé volební období,
předtím pracovala jako zastupitelka, celkově tedy působí na
újezdské radnici 12 let.

Zároveň je místopředsedkyní
pražské ODS a spolupracovnicí primártora Béma.

V letošních říjnových volbách se
stala garantem pro životní prostředí pražské ODS.

Pro všechny, kteří nemají přímou
zkušenost se „zelenou“ politikou paní Vlásenkové, uvádím
pár příkladů z jejího domovského působiště, Újezda nad
Lesy.

 1. v nejznámějším místním
  průšvihu, tedy pátým rokem trvajícím ohrožení části
  přírodní rezervace a oblasti Natura 2000 v Klánovickém lese
  kvůli zamýšlené stavbě golfového areálu, zůstává paní
  starostka formálně vázána rozhodnutím újezdského
  zastupitelstva z 18.6.2007, které stavbu golfu nepodpořilo.
  Prakticky ovšem neučinila jediný krok k tomu, aby les hájila, o
  což ji jako vysoce postavenou členku ODS žádala místní
  občanská sdružení. Pražská ODS totiž dosud blokuje změnu
  územního plánu řádně podanou klánovickou radnicí v r.2005.
  Změna se týká ploch, které umožňují výstavbu areálu, zpět
  na původní lesní plochy. Reakcí paní starostky bylo embargo na
  jakékoli zmínky o Klánovickém lese v místním tisku a odmítání
  jakýchkoli dotazů od občanů. Stejně nečinnou se stala i místní
  státní správa, sídlící na radnici… Tato situace se v Újezdě
  nezměnila ani po loňském referendu v sousedních Klánovicích,
  ve kterém stavbu areálu občané odmítli. Újezd, ačkoli je nad
  Lesy, tedy nad Klánovickým lesem, oficiálně je nucen přihlížet,
  jak investor s podporou ODS činí nové a nové kroky k uskutečnění
  stavby areálu, protože pro pražský magistrát = pražskou ODS
  není výsledek referenda závazný.

 2. vybudování P+R parkoviště
  místo lesa je jedním z bodů letošního volebního programu
  strostky Vlásenkové pro místní zastupitelstvo. Bez veřejného
  projednání podalo na jaře 2010 zastupitelstvo návrh na změnu
  územního plánu, aby mohl být les bez náhrady vykácen a plocha,
  územně náležející do přírodní parku Klánovice -Čihadla a
  ochranného pásma přírodní rezervace Klánovický les-Cyrilov,
  vybetonována pro odstavné parkoviště.

 3. další změna územního plánu
  podaná na jaře 2010 se týká dvouhektarového lesíka u
  výpadovky na Kolín, uprostřed Újezda nad Lesy. Plně funkční
  smíšený les, poslední pozůstatek původního vzhledu Újezda,
  má být změněn na stavební parcely. Opět bez náznaku informací
  alespoň obyvatelům sousedící zástavby. Na své utajené
  předvolební diskusi, jíž se zúčastnilo 14 osob, z toho 7
  zastupitelů ODS, označila paní starostka tento les oblíbeným
  odsuzujícím pojmenováním „náletový“ a jeho vykácení
  umožňující novou zástavbu za přínosné.

 4. rekonstruovaná část kanalizace,
  která je prakticky stavbou novou, ale aby se vyhnula normám
  požadujícím oddělení dešťové a splaškové vody, je vedena
  jako „rekonstrukce“. Výsledkem stavby za 50milionů je vyústění
  kanalizačního potrubí takzvanou odlehčovací komorou do lesa,
  těsně za cedulí Přírodní rezervace. Stavebně je projekt řešen
  pouze
  do vzdálenosti cca 10m za uvedené místo, pokračování
  již nebylo v projektu řešeno. Při každém větším
  dešti se tak lesem valí proud splaškové vody ze sídliště
  Rohožník, včetně odpadů ze zdravotního střediska. Dále
  splašky pokračují stružkou částí obce a dále zpět do lesa
  starším neudržovaným melioračním systémem. Místní občanské
  sdružení Újezdský STROM vyvolalo kontrolní řízení s městskou
  částí, Pražskými
  vodárnami a kanalizacemi, Magistrátem hl.m. Prahy, a stavitelem
  SKANSKA. Paní starostka občanské sdružení z jednání
  vyloučila, řízení vyznělo do ztracena a stavba byla
  zkolaudována.

 5. takzvaný polyfunkční dům,
  betonová stavba za 106 mil. Kč, která vznikla bez výběrového
  řízení a architekto

  nické soutěže na centrální křižovatce
  Újezda. Půl roku po otevření zkrachovala restaurace, protože
  neutáhla enormní náklady na vytápění, osvětlení a údržbu
  dané zcela špatnými prostorovými a technickými parametry
  novostavby. Starostkou slibovaná pošta ani lékárna se do stavby
  nenastěhují, narychlo nastěhovaná knihovna pro nedostatek místa
  zatarasila policemi všechna okna v přízemí budovy. Náklady
  na provoz ze tří čtvrtin prázdné novostavby nese obec a dotací
  na stavbu předražené a nefunkční budovy pravděpodobně
  vyčerpala peníze od pražského magistrátu na roky dopředu.

 6. a pro ukázku
  vytváření veřejného prostoru dle starostky Vlásenkové : Lidl
  a parkoviště místo náměstí. 

 7. při psaní pro strašnické sdružení jsem na něj zapomněla, ale sem jej doplním: podaná žádost o změnu územního plánu neminula ani lesík před školou v Polesné ulici. Místo něj naplánovala naše radnice vystavět minigolf. To je zřejmě osvědčený způsob devastace lesa. V Klánovicích golfový areál, u nás alespoň minigolf.

Psáno pro občanské
sdružení Útulné Strašnice, které se svojí ODS radnicí bojuje
o velký strašnický park, který je postupně oplocován, kácen a
má být proměněn na minigolf, kurty a jiné umělé povrchy, vše
za stovky milionů.

Zita
Kazdová

Újezdský STROM
o.s.

PS :doufejme, že nic ze zamýšlených projektů se současné starostce v Újezdě už nepodaří uskutečnit. Stačí to, co už bylo postaveno a jaké možnosti byly promrhány. Dostaneme-li ve volbách od vás šanci podílet se na rozhodování zastupitelstva, budeme hájit každou zelenou plochu  proti všem zbytečným stavebním plánům v obci.