Schálili jsme Agendu 21

Byl položen základ pro koncepční a udržitelný rozvoj obce a deklarován trvalý a kvalitní prostor pro komunikaci s občany.

Sledujete rozvíjející se projekt Agendy 21 přímo na oficiálních stákách úřadu www.praha21.cz.

Po dlouhém období dílčích a často ne zcela propjených akci se vytáří celková koncepce využití místních možností a zdrojů,  V prvních fázích projektu proběhne zmapování silných a slabých stának a start kvalitní komunikaci s občany.