Zahájeny videopřenosy zastupitelstva

Na zastupitelstvu konaném 21. záři 2011 byl spuštěn historicky první videopřenos z jednání zastupitelstva Městské části Praha 21..

Možnosti sledovat zastupitelstvi na videopřenosu nebo na záznamu spolu
s dříve prosazenou změnou jednacího řádu, který umožňuje občanům
vyjadřovat stanoviska ke všem projenávaným bodům (a nikoli jen v jediné
diskusní části vyhrazení občanům) jde o další významný krok k otevřenosti
obce.

Záznamy z jednání budou k dipozici na webových stránkách
www.praha21.cz a stanou se obvyklou součástí jednání,  stejně jako
transparentní elektonické meření času vystoupení, aby nemohly být
příspěvky účelově kráceny, jak se stávalo  u nepopulárních příspěvků
občanů dříve.

Zastupitelsvo je ze zákona veřejné a občaní mají
právo k bodům  vyjadřovat stanoviska, Zavedením videokonferncí se
otevřenost, dostupnost a kvalita informcí v rámci správy obce významně
zvýšuje.