Materiály pro jednání zastupitelsva dostupné i občanům

Mít možnost seznámit se s právě schvalovaným návrhem budoucího rozpočtu, nebo třeba stavem nyní čerpaného rozpopčtu obce by mělo být právem každého občana. Pro občany je rozhodně užitečné moci v případě zájmu vědět a mít možnost komentovat, jaké množství prostředků a do jakých položek hodlá jeho obec v budoucím období investovat, popřípadě jako dopadl v uřčitých oblastech rok minulý.

Takovéto jsou materiály, které mají na svých  jednáních k dispozici zastupitelé nebyly vždy dostupné pro všechny obyvatele obce. V minulémm volebním období byly dokonce považovány za důvěrné a to přesto, že jednání zastupitelstva bylo jinak ze zákona veřejné. Občan tak mohl věřejně sledovat prakticky pouze průběh hlasování, nikoli detaily jeho obsahu. Později bylo možné materiály vyžádat, ale jejich získání bylo obtížné.

Jako daší krok k otevírání Újezda občanům je z iniciativy radnice, kterou řídí radní reprezentující volební sdružení Otevřený Újezd a jeho koaliční partneřy (TOP09 a ČSSD), nově zahájeno zveřejňování podkladů pro jednání Zastupitelstva na stránkých MČ Praha 21, a to po úpěšném vyřešení technických a administrativních problémů spojených se zveřejňováním v rámci stránek obce.

Informace o významných podkladech a skutečnostech, často klíčových pro rozvoj obce, které zastupitlestvo nejméně čtyřikrát do roka schvaluje, jsou nyní snadno dostupně všem aktivním občanům MČ, kteří by se chtěli jednání zastupitelsva aktivně zůčastnit. Již dvakrát po sobě si mohi občané před zastupitelsvem na své případné dotazy či podněty kvalitně připravit. Otevřený Üjezd věří, že jen kvalitní a faktická diskuse mohou přinést ovoce. Nikoli plané půtky a informační obstrukce.
.