Schválen Akční plán rozvoje městské části

Zastupitelsvo MČ Praha 21 schválilo na svém jednání dne 17.12.2012 akční plán rozvoje městské části. Občané, pracovníci úřadu MČ Praha 21 včetně příspěvkových organizací (škola, školky) i externí subjekty plánující své záměry v obci, se mohoü seznámit s projekty, prioritami a očkávaným zajištěním priorit obce (především finančním) v horizontu příštích let.

Akční plán je výsledkem dokončeného strategického plánu a jeho rozpracování v rámci nejbližšího období dle aktuálních a očekávaných finančních možností obce. Obec, která má takto zpracováno strategické plánovní, může začít využívat synergie planoucí z provázání projektů, využívat nejrůznější evropské graty, jakož i minimalizovat ztráty způsobené nekoncepčním a krátkodobě plánujícím přístupem:  „hasime požáry“ ale neřešíme proč, kde a kdy může hořet příště. V důsledku toho se pak dostupné prosředky marně vyplýtvají na prosté udržení statu quo. Tomu strategické plánování předchází proaktivními kroky.

Schválení Akčního plánu je významným krokem k otevřenému Újezdu a jeho koncepčnímu rozvoji. Schválením se akčné plán stal závazný pro budoucí činnost úřadu MČ Praha 21. Více o obsahu akčního plánu nalznou zájemci v podkladech na stránkách www.praha21.cz