Klánovický les se v golfové hřiště měnit nebude .

Zastupitelé hlavního města Prahy dnes definitivně potvrdili vydání změny územního plánu, která vybudování hřiště brání. Změnu územního plánu podpořili všichni přítomní zastupitelé napříč politickými stranami. Jednání se aktivně účastnil starosta náš starosta RNDr. Pavel Roušar i koaliční partneři TOP a ČSSD.

Rozhodnutí předcházela mnohostranná podpora návrhu podaného Městskou částí Praha – Klánovice již v roce 2005. Podpora změny probíhala v rámci rozsáhlé spolupráce s touto městskou částí,  občanskými sdruženími a odbornou i laickou veřejností.

V období posledního roku pak byla nezbytná zejména podpora pro přípravu materiálů k odbornému posouzení Útvarem pro územní plán, který vydal souhlasné stanovisko, informační a  argumentační podpora pro rozhodnutí Výboru zastupitelstva HMP (souhlasné stanovisko), argumentační, věcná a politická podpora pro rozhodnutí Rady MHMP (souhlasné stanovisko) a konečně argumentační, věcná a politická podpora pro koneční rozhodnutí zastupitelstva HMP dne 28.2.2013, které osmiletou cestu návrhů, odborných posudků, obrany před ovlivňováním rozhodnutí a nejrůznějších občasných aktivit na podporu zachování lesa, završilo.

Po schválení se změna stala součástí územního plánu. Tímto krokem bylo definitně rozhodnuto o zachování lesa v přírodní parku Klánovice-Čihadla.

Otevřený Újezd tím také úspěšně završil významnou složku jedné ze svých klíčových priorit: Ochranu životního prostředí v kapitole č. 3 volebního programu.

Také strategický plán MČ Praha 21 schválený Zastupitelstvem MČ Praha 21 a vypracovaný za široké spolupráce s veřejností uváděl možnost výstavby golfu do Klánovického lesa jako jednu z významných hrozeb. Tu se nyní v souladu koaličním programem a ve spolupráci s koaličnímu partnery definitivně podařilo odstranit.

Petici za záchranu lesa, kterou v roce 2008 na na svých stránkách realizoval Újezdský STROM podpořilo přes 22 000 aktivních občanů.

Újezd nad Lesy má zcela mimořádnou polohu na okraji města, v sousedství největšího pražského lesního celku přesahujícího do Středočeského kraje, jehož celá část na území Prahy je přírodním parkem Klánovice-Čihadla se dvěma přírodními rezervacemi (Blatov a Vidrholec, Cyrilov) a jednou přírodní památkou (Prameniště Blatovského potoka). Bylo proto součástí volebního programu Otevřeného Újezda toto bohatství respektovat a zodpovědně na ně navazovat.

Děkujeme koaličním partnerům, partnerským sdružením z Újezda, Klánovic i Úval, aktivním občanům a odborné veřejnosti, kteří snažení o zachování celistvosti Klánovického lesa dlouhodobě podporovali. Děkujeme také pražským zastupitelům, bez jejichž zodpovědného rozhodnutí by nakonec nebylo prosazení změny územního plánu hlavního města Prahy možné. Je velikým úspěchem, že se ve spolupráci s Klánovickou radnicí
nakonec podařilo tohoto významného okamžiku dosáhnout.