Volební výzva: kdo nevolí, na průšvihu se přímo podílí

Otázka paradoxně
nezní, zda účastí zvítězit či nezvítězit (se svou stranou) , jak si většina z
nás mylně myslí, ale zda nechat nebo nenechat prostor pro ty, které rozhodně
nechci, ale oni na rozdíl ode mne k volbám přijdou !!!  Naprosto tedy souhlasím s výzvou, že není zbytečné jít volit, ba naopak, je toho dnes více než kdy jindy třeba.

Nejít
k volbám dnes znamená především (a opět) se vykašlat na stát a nechat jej na
pospas těm, co si na něj nejvíc brousí zuby.
Nelze ale něco, co považuji za
důležité (např. správu státu), nechat těm, které bychom tam rozhodně nechtěli a kteří samozřejmě
mají tu největší motivaci k volbám přijít. Proto je třeba volit, i když třeba
jen nejmenší zlo.

To, že jsme dosud nepochopili, že v politice nestačí jen
podporovat tu nejlepší sazenicí, ale také a především dusit plevel (tedy
obsadit jeho místo něčím alespoň snesitelným) je příčnou té míry zaplevelení
politiky, že zde dnes nelze prakticky ani nic ušlechtilého vysadit. Takže
každý, kdo dnes volí jemu známé nejmenší zlo, trhá (vytlačuje) alespoň plevel. Kdo se na to
vykašle, na průšvihu se přímo podílí.

Uvidíme ve dnech 25.–26. října 2013 kolik z nás takových opět bude.