Nová senzace – mýtus o bankrotu

převzato z http://www.praha21.cz/sluzby-od-a-do-z/aktuality/4443-mc-praha-21-celi-zalobe-bankrot-se-nekona.html

7. říjen 2014 Vytvořil Kartousová Dana

Z
důvodu záměrně šířené dezinformace o bankrotu MČ Praha 21, vydává Rada
městské části Praha 21 následující vyjádření ke skutečnému stavu věcí.

 

Tisková zpráva k podané žalobě společnosti SPIRIT FINANCE, a.s., na Městskou část Prah 21 o 62 mil. Kč.

Společnost 
SPIRIT  FINANCE,  a.s.  se  sídlem  Račiněveská  2536,  Praha  9, 
podala spekulativní žalobu k Obvodnímu  soudu  pro  Prahu  1,  ve  které  žaluje 
MČ  Praha  21  a  Hlavní  město  Prahu  o  částku 62.142.945,75 Kč za
zmařenou investici ve výši 201.239.334,- Kč.

Městská  část  Praha  21  s tímto  vzneseným  nárokem  nesouhlasí, 
považuje  ho  za  účelový  a nedůvodný. Postupuje ve shodě s MHMP, která
považuje nárok rovněž za neoprávněný. Městská část Praha 21 důsledně
hájí veřejný zájem a činí veškeré kroky k obhájení svých postupů a
postojů.

Společnost  SPIRIT  FINANCE,  a.s.,  je  vlastníkem  velké  části 
pozemků  mezi  ulicemi Druhanická a Dražická. Předmětem sporu je
skutečnost, že MČ Praha 21 nevydala investorovi souhlas k napojení na
kanalizační a plynovodní síť.
Důvodem takového jednání  městské
části byla skutečnost, že společnost SPIRIT FINANCE, a.s., během
několika jednání přiznala, že projektované přípojky jsou fiktivní.  V
reálném stavu bude vybudována pouze jediná přípojka a scelený  pozemek,
mezi těmito dvěma ulicemi, bude v budoucnu celý oplocený a tedy
neprostupný.
MČ  měla  zájem,  aby  investor  SPIRIT  FINANCE, 
a.s.,  předložil  svůj  budoucí  záměr k projednání v Komisi
udržitelného rozvoje, avšak bezvýsledně. Rada MČ Praha 21 na základě
této, pro  městskou  část  nepřijatelné  komunikace  s investorem, 
jeho   žádosti  nevyhověla.  Řízení  na stavebním úřadě MČ Praha 21,
bylo zastaveno, z důvodu nepředložení všech potřebných podkladů.
Investor nyní chce u soudu prokázat nárok na škodu, který městská část
považuje za neoprávněný.

Zmíněná oblast je dopravně velmi složitá. Původní uliční čtvercová
síť, typická pro Újezd nad Lesy, je v této lokalitě porušena již
předchozí výstavbou. MČ Praha 21 důsledně hájí veřejný zájem na ochranu 
veřejného  prostoru  a  prostupnosti  území,  neměla  však  možnost 
finální  projekt  SPIRIT FINANCE, a.s., řádně posoudit. Městská  část 
Praha  21  je  zastupována  právní  kanceláří,  která  postupuje  ve 
shodě  s právní kanceláří najatou Hlavním městem Prahou. 

Informace  o  bankrotu  Městské  části  Praha  21,  které  se 
objevují  v tiskovinách  opozičních zastupitelů, nejsou relevantní a
komentáře k této kauze jsou vedeny spíše motivem očernit současné vedení
radnice než snahou fakticky hodnotit  kroky radnice při obhajobě
veřejného zájmu, tedy úkolu, který je městské části v těchto a obdobných
situacích svěřen.

O vývoji této kauzy vás budeme  nadále informovat.
 
Rada MČ Praha 21
V Újezdě nad Lesy, dne 7. 10. 2014