Výsledky Veřejného fora 23.4.2014

Do
sálu polyfunkčního domu Level přišlo 108 občanů, kteří přišli diskutovat u tematicky zaměřených stolů: územní rozvoj, volný
čas, školství, mládežnický stůl, sociální a zdravotní
oblast, doprava, životní prostředí, občanská vybavenost,
podpora podnikání.


Způsob řešení námětů  z loňského veřejného fóra 2013 předložil Strategický tým Úřadu MČ Praha 21. Pak se všichni zapojili do diskuze a
jednotlivé stoly sepisovaly, co si myslí, že je potřeba řešit pro lepší Újezd nad Lesy. Každý
stůl označil dva největší problémy. Po společné
diskuzi nad výstupy jednotlivých stolů mohl ještě každý
přidělit dva hlasy některému problému.

Do
konce května 2014 občané vyplňovali anketu, která obsahovala největší
problémy sepsané na veřejném fóru. Každý mohl opět označit
dva problémy, popřípadě dopsat, co v anketě chybí.
Shromáždili jsme 525 vyplněných papírových anket a 329
anket vyplněných přes obecní webové stránky.


Jaké
podněty se objevovali nejvíce? Špatný stav silnic, chodníků,
hustá doprava, zřídit autobusové zastávky autobusu č. 260
v oblasti Novohradská, Borovská, Načešická, Bečvářská,
Nespecká. Celý soupis naleznete na úvodní straně webu MČ Praha
21
www.praha21.cz
– Výsledky veřejného fóra 2014.

Deset nejvíce frekventovaných námětů bylo sestaveno do „10 P“, jejichž obsah  níže uvádíme:

 1. Řešit nedostatečnou
  dopravně technickou infrastrukturu MČ

 2. Vyřešit
  situaci skautské klubovny na Rohožníku

 3. Řešit parkování na nádraží Klánovice – Újezdská strana

 4. Zřídit koupaliště ( případně upravit podmínky pro koupání na stávajících rybnících)

 5. Připravit domov
  pro seniory

 6. Zlepšit stav
  komunikací, např. Chmelická

 7. Zvýšit  počet asistentů pro děti a žáky MŠ a ZŠ

 8. Zřídit službu vrátného na
  základní škole

 9. Zajistit odstranění
  výtoku kanalizace do lesa (pokračování ul. Velimská a
  Soběšínská)

 10. Zasadit se o zrušení
  dosud platné smlouvy o smlouvě budoucí mezi Lesy ČR a investorem
  golfu

Všechny podněty z fora 2014 byly opět předány příslušným odborům k řešení. Zabývat se jimi bude i Rada a
Zastupitelstvo MČ Praha 21. Na některá témata bude MČ pořádat
kulaté stoly. Pro aktuální informace sledujte obecní webové stránky
www.praha21.cz