Zaběhaný mýtus ujezdského úřadu, který je třeba změnit – role starosty

9.10.1014. Praha 21.

Tento týden  byla tajemníkem uřadu prezentována vize fungování starosty (nejlépe bez Otevřeného Újezda). Jde o popis zakořeněného mýtu a stále opakovaného postupu, který však není funkční a jeho důsledkem je současná situace v naší MČ, kdy jsme spolu s Radotínem byli jmenování jako jedna z dlouhodobě nejvíce podinvestovaných pražských MČ pokud se týče infrastruktury. Jak zní tento zdánlive dobře znějící a v konci zhoubný mýtus: „Starosta by měl shánět finance, připravovat návrhy a nápady do rady MČ.“  Starosta a nikoli pracovníci úřadu.

Přitom ve skutečnosti právě úředníci zodpovědní za jednotlivé kapitoly rozpočtu (doprava, služby, školství,..) by měli sami sledovat nejrůznější grantové programy a možnosti financování, připravovat samostatně projekty a obec v rámci svých kompetencí rozvíjet. Starosta by jim měl pomáhat posouváním vpřed na klíčových místech, vytvářením vhodného prostředí na MHMP pro schválení projektů, dodáváním váhy, celkovou koordinací a spolu s Radou udáváním celkové strategie.

Minulá radnice byla vzorným příkladem, kdy se  starostka „starala o peníze“. Výsledkem však nebyl plošný a vyvážený rozvoj, ale jen několik větších akcí a s ohledem na zvyšující se efekt „rozhodvání jediného člověka“ povětšinou drahých a chybných (Polyfunkční dům, Kanalizace s přepady do rezervace). Přitom podle infomací MHMP byly k dispozici peníze na silnice, které jsou u nás dlouhodobou slabinou, o které si ale tehdy nepožádali a ani na ně neměli připraveny projekty.

Automobil funguje tak, že jediný řidič řídí a stovky „koní“ v motoru pracují a pohánějí vůz správným směrem. Představte si, jak to asi dopadne, když pořadí přehodíte. Jeden člověk tlačí a stovky koní „na neutrál“  jen hučí  a „žerou benzín“. Tak to dopadá vždy, když se nevyužívá kapacity množství kompetentních
manažerů – vedoucích uředníků k samostatném a aktivnímu pohybu vpřed, ale
čeká se na jediného nosiče nápadů a peněz – tedy starostu.

Takto nemohou dobře fungovat nejen radnice, ale ani firmy, snad až na případy charizmatických ředitelů, např. geniální osoby Steva Jobse v čele Apple. Ten měl přebytek geniálních nápadů vizí  a pod sebou  tým nadprůměrných osobností, které jeho vize dokázaly tryskem přebírat a kterým tvrdou rukou velel. V případě bežných firem je vždy přesun aktivity ze středních článků pouze na nejvyšší post vytvořením úzkého místa a začátkem pádu.

Věřím, že se nám podaří po komunílních volbách implementovat vizi aktivnějšího vedení úřadu – tajemníka, který bude nejen hodným a shovívavým tátou úřdníků a poslušným spolustraníkem místostarosty, ale i manažerem schopným si v excelu spočítat odměny pracovníků v závislosti na plnění stanovených cílů.

O tom, jak to bude nakonec u nás vypadat, rozhodnou již za 2 dny voliči.