Místní ageda 21 (21. století) není strašidlo, ale praktické řešení

MA21 není nic složitého a i když se z úst opozice zdá, že jde o nějakou revoluční změnu,  šlo v podstatě v naší MČ o zavedení celkem logických až banálních věcí vedoucích k úspěchu:

1 – začněte záměry MČ plánovat
(stanovte kratkodobé, střednědobé, dlouhodobé cíle)
2 – buďte se svými plány
otevření  (veřejnost, podnikatelska sféra) a publikujte
je, aby ostatní (státní organizace,
veřejnost, podnikatelská sféra) mohli na koncepci navazovat a tvořit synergie
3 – záměry při
přípravě kvalitně, odborně a s účastí veřejnosti projednejte. Učte se od „kolegů“ z  „best practise“ (dobrá praxe).
4 – dělejte na realizaci otevřená vyběrová řízení (na závěr publikujte smlouvy)
5 – neplánujte na úkor budoucnosti
(mějte vyrovnané rozpočty, neřešte problémy na úkor dětí  – kanalizaci do lesa či polyfunkční dům, jenž svými náklady trvale bourá obecni
rozpočet, atd )
6 – stanovte si meřitelná kritéria stavu a opakovaně své
výsledky vyhodnocujte

7 – soustřeďte se na několik hlavních a splnitelných priorit, ale buďtě připraveni regovat na změny a nové příležitosti (akční plán a široký plán)


Shrnuti MA21:  dělejte správné věci správně

Po tučných letech světového hospodářství za éry minulých radnic, mělo současné vedení radnice stejně jako všechny ostatní městské části k dispozici menší objem prostředků. Skutečnost, že se podařilo podle principu „dělat správné věci správně“ udělat mnoho dobrého, svědčí o tom, že výše uvedeným postupem bude dobré se řídit i nadále. Za svůj postup získal naše MČ i několik ocenění.