Vyjednávací tým Otevřeného Újezda doporučuje většinovou koalici za „změnu, profesionalitu, transparentnost, slušnost a konstruktivní spolupráci“

Praha 14.10.2014,

Vyjednávací tým Otevřeného Újezda (VTOÚ)  doporučuje většinovou koalici za “ změnu, profesionalitu, transparentnost, slušnost a konstruktivní spolupráci „vedenou vítězem voleb ANO 2011.

Takováto koalice na komunální úrovni, kde by měl převládat zájem o konkrétní problémy obce a jejich řešení, by pro budoucí rozvoj MČ Praha 21 byla nejlogičtější a přesně odpovídala vůli voličů. Ano 2011 získalo 21,51% hlasů, Otevřený Újezd, jako druhý v pořadí, získal 16,65% hlasů.  Také z hlediska společných cílů včetně využití stávajících zkušeností koaličních partnerů a kontaktů by byla  pro budoucnost  MČ  Praha 21 podle názoru VTOÚ koalice ANO 2011, Otevřeného Újezda a dalších  „neúřednických“ stran nejprospěšnější. (pozn. VTOÚ 15.10.2014: neúřednickými stranami myslíme strany ANO 2011, Otevřený Újezd, TOP 09, Strana svobodných občanů atd,  ve kterých nekandidují klíčoví úředníci  úřadu MČ Praha 21., jako je tomu naopak u ODS, ČSSD a Pro Prahu) .

VTOÚ nedoporučil koaliční spolupráci s Janem Slezákem, kterému dle výsledků voleb voliči stále neodpustili  kontroverzní politickou minulost před rokem 1989. Oproti volbám v roce 2010, kdy pan Slezák kandidoval na třetím místě své kandidátky  zaznamenalo jeho volební uskupení (ČSSD) v nynějších volbách,  kdy se pan Slezák postavil do čela kandidátky, propad na mandáty o 50% na 1 jediný zastupitelský mandát. To je spolu s neutuchající kritikou části občanů i velkého množství našich vlastních spolupracovníků trvalý signál, který by strany a  hnutí usilující o otevřenost a transparentnost, pokud si to mohou s ohledem na získané počty mandátů dovolit,  což po letošních volbách podle názoru VTOÚ nastalo, neměli ignorovat.  Otázku ponecháváme na vlastním uvážení a rozhodnutí ANO2011 jako vítěze voleb.

Pro složení orgánů samosprávy, Rady a výborů zastupitelstva doporučuje Otevřený Újezd transparentně respektovat názor voličů a promítnout poměrové stavy odpovídající výsledkům voleb. Otázku ponechává VTOÚ ve formě doporučení směrem k  ANO2011 jako vítězi voleb s důvěrou ve společný zájem o vytvoření lepší struktury fungování obce a transparentnost.

Na schůzce v restauraci LEVEL to včera za účasti pana Zdeňka Růžičky, lídra kandidátky ANO a místopředsedy MO ANO Újezd na Lesy a předsedkyně MO ANO 2011 paní Jaroslavy Punové sdělili za VTOÚ RNDr. Pavel Roušar, lídr kandidátky za Otevřený Újezd a Ing. Michael Hartman, předseda zastupitelského klubu Otevřený Újezd a předseda spolku za Trvalý Rozvoj a Okrašlování Městské Části Praha 21 (Újezdský STROM). 

„Ujistili jsme ANO 2011, že proti němu nebudeme bojovat, pokud bude plnit svůj volební program, který je současně volebním programem Otevřeného Újezda, neboť je  prakticky shodný, a nabídli konstruktivní spolupráci směrem, který by neznamenal návrat k opoziční smlouvě, udržování dominantního postavení stran, které se jako konstruktéři opoziční smlouvy podíleli na vytváření  netransparentních  a často nefunkčních a neefektivních  vztahů na Úřade MČ Praha 21.“ 
Současně jsme se připojili k vizi ANO neodmítání žádného partnera, který je ochoten na komunální úrovni přinášet dobré nápady a nabízet pozitivní práci pro obec napříč politickým spektrem, ať už bude své kvalitní a užitečné návrhy prosazovat v koalici či opozici. 

Jednání bylo přátelské, otevřené a vstřícné. V průbehu jednání  bylo lídry ANO2011 také oznámeno, že již probíhají i jiná a velmi pokročilá jednání nad zcela jinými variantami většinového složení radnice, což Otevřený Újezd respektuje.