Sloupek zastupitele Michaela Hartmana pro Újezdský zpravodaj – 6/2015

Od nástupu starosty Růžičky neuplynul ani rok a již můžeme hodnotit nový styl. Újezdský Zpravodaj,
svěřený bez výběrového řízení jeho
člověku, přestal dodržovat Pravidla pro vydávání i ceníky inzerce.
Starostovi se to nezdá divné.
Z připomínkování dne 12. 5. sice
“musel nutně odejít”, pan šéfredaktor Varyš si však kritiku vyslechl
celou a slíbil změnu.

Poselství bylo
jednoznačné: chcete-li změnu,
nejprve schvalte pravidla nová, až
pak přestaňme dodržovat stará.  To
je jediná cesta z chaosu.

Zhoršuje se
sanitární problém
MČ. Po přelivech odpadu do
severozápadní části Újezda při
větších srážkách se v letech 2011-
2013 dohodla dostavba kanalizace
tak, aby se deštové vody řešili
pokud možno odděleně a pro-
blém nezvětšoval. Šlo zejména
o dostavbu Hodkovské (1,4 km).
Současně se veřejně dohodla i cel-
ková “změna projektu v průběhu
stavby” (klidová zóna bez širokých
chodníků) bez dopadu na cenu
projektu. Dne 29. 4. 2015 však
radnice dala místním ultmátum.
Buď špatný projekt z roku 2009
nebo prach. Z hlediska vody to
prý vyjde nastejno, ve skutečnosti
jdeme cestou kumulace negativ-
ních dopadů. Neumíme-li dostat
problém neřízeného rozvoje MČ
pod kontrolu, nezbude brzy než
trvalý dozor Hygienické stanice
nad rostoucím rizikem.

Další nemilou “inovací” je neschvalovaný zápis jednání Zastupitelstva (z 15. 12. 2014), protože
následné jednání (23. 3. 2015)
nezařadilo bod jeho schválení. Zápis z jednání Zastupitelstva 23. 3.
2015 již není na stránkách MČ pro
jistotu vůbec (a to ani 16. 5. přes-
tože má být do 7 dnů). Jsou tam
ale usnesení, např. ZMČ3/0036/15
ověřené starostou, ovšem s jiným
obsahem než se hlasoval. Můj
návrh, který podle videozáznamu jednomyslně prošel (17 pro,
0 proti, 0 zdržel se, čas zázn. 2h
33min) se v přijatých usneseních
neobjevil.

Jsem zvědav, zda další
část videozáznamu po mé výtce
zmizí, nebo se naopak domohu
souladu usnesení s projedávanou
skutečností. Byl bych rád za to
druhé, abychom správu věcí řešili
civilizovaně. Právě podobné ne-
dostatky v procesu správy vedly
radnice před rokem 2010 k schválení již zmíněné stavby přepadů
kanalizace, která dnes MČ zatěžuje sanitárním rizikem.