Starostkou MČ Praha 21 je Karla Jakob Čechová. Nová Rada již den po volbě zasedala.

Praha 21, 2.2.2016

Včerejší zastupitelstvo ukončilo od listopadu roku 2015 trvající bezvládí způsobené politikou ANO 2011. Městskou část navenek střádavě zastupovali pověření zastupitelé, nejprve Šárka Zátková (ANO2011), poté Karla Jakob Čechová (TOP09).  Rada MČ neexistovala.

Do funkce starosty byla včera večer v otevřené volbě většinou 10 hlasů zvolena Karla Jakob Čechová (TOP09). V otevřené volbě byli do samosprávných orgánů dále zvoleni RNDr. Pavel Roušar (Otevřený Újezd) jako 1. neuvolněný zástupce starosty , 2. neuvolněným zástupcem starosty Jan Slezák (ČSSD). Neuvolněnými radními byli zvolení MUDr. Jaroslav Jeníček (Svobodní) a RNDr. Jitka Jenšovská (Pro Prahu).  Pětičlenná Rada městské části je tak kompletní. 

Rekonstruovány byly výbory samosprávy . Finanční výbor zastupitelstva byl rozšířen z 5 na 7 členů. Předsedou zvolen Ing. Michael Hartman (Otevřený Újezd). Bývalý předesda ing.Tomáš Koutský (za ANO 2011) se stal dalším členem výboru. Předsednictví Kontrolního výboru bylo svěřeno nejsilnější nekoaliční volební straně. Ing. Martin Kopecký (ANO 20110) byl zvolen jeho předsedou.

Dnes již celá Rada zasedla a projednala urgentní body v oblasti školství a dopravy. Městská samospráva je podle dostupných faktických údajů stabilnější a kompetentnější než dříve.

Nejde přesto o řešení ideální.  Podle mého přesvědčení nicméně nejlepší ze všech nějak špatných, ale jediných možných. A to včetně ponechání bezvládí.  Proto dané ustavení orgánů samosprávy Otevřený Újezd svými třemi hlasy nakonec podpořil. Zcela dobrá cesta (z pohledu OÚ ) díky nedostatku shody a síle pouhých 3 mandátů Otevřeného Újezda  v 17-ti členném zastupitelstvu zatím bohužel možná nebyla. Důvěřujeme však dojednanému programu a slibům 10  zastupitelů, že obec bude kráčet cestou plánovaného udržitelného rozvoje ve prospěch občanské společnosti a zkvalitňování správy a života MČ.

O průběhu jednání Zastupitelstva budeme nadále z pohledu Otevřeného Újezda informovat.
Michael Hartman,
Otevřený Újezd, zastupitel