Není národní stadion jen kec? Není!

Někdy není ani tak důležitý konec, jako začátek. Konec byl jasný – jeden hlas koalice chyběl, aby naše městská část podala zásadní připomínku k Metropolitnímu plánu v rámci jeho projednávání, aby byla v lokalitě pod Rohožníkem zvýšená zastavitelnost území, které je určená jako zastavitelná oblast pro účely sportu nad 20 procent se záměrem vybudovat sportoviště nadmístního významu – jak starosta Samec rád říká „národní stadion“.

Děkujeme Ing. Kristýně Kopecké, místostarostce za ODS, že svého starostu nepodpořila a hlasování se zdržela!

Přesto to neznamená, že na tomto pozemku nemůže vyrůst „obluda nadmístního významu“. Při velikosti 40 tis. m2 a zastavitelnosti 20 procent – do 8 tisíců m2 se už dá vměstnat hodně věcí…

Důležitější je v tomto případě samotný počátek – starosta překládá zastupitelům plán a nadšeně hovoří a záměr hájí, jak by bylo dobré ten národní stadion tady mít. Jako příležitost pro místní – vybudovat pod Rohožníkem stadion nadmístního významu.

Podobné představy vnímáme jako velké nebezpečí. My nebezpečí, oni „příležitost“.

Musíte si ve volbách vybrat!